Begrippen

 • BAMBOEYOGA (in het Handelsregister Yoga voor het hele gezin bij BAMBOE), Hoorn, postadres: ‘t Grachtje Over 61 Hoorn, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 371 55 289.
 • Leerling 1: degene die lessen kinderyoga, tieneryoga, familieyoga, ygoa voor volwassenen, aandachttraining, in companytrainingen, workshops, privé of in groepsverband afneemt van BAMBOEYOGA dan wel volgt c.q. wil volgen. Ook een opdrachtgever namens een school, organisatie is leerling.
 • Leerling 2: Dhanaleerling: is een leerling die de les achteraf waardeert naar financiële draagkracht van dat moment. Er zijn voorwaarden aan verbonden.
 • Sport-& Cultuurstrippenkaart Hoorn: een pas waarmee inwoners van de gemeeente financiële ondersteuning krijgen om te kunnen deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten.
 • School/studievoordeel voor wie 17 jaar of ouder is, schoolgaand en aansluitend vervolgonderwijs gaat doen of: voor wie beroepsonderwijs of hoger onderwijs (mbo/hbo/universiteit) volgt.
 • Ouder/verzorger: in het geval de leerling minderjarig is, zal de ouder/verzorger tekenen voor de aanmelding. (i.g.v. school is dit de aanvrager die namens de school handelend optreedt en de offerte accordeert.)
 • Lessenserie: een lessenserie is een reeks yogalessen die als 1 pakket wordt aangeboden. Het aantal lessen en het lestarief in het pakket variëren per lessenserie.
 • Workshop: Bamboeyoga biedt op eigen initiatief algemene workshops aan of voor specifieke doelgroepen. De inhoud is hier leidend.
 • Op Maat: BAMBOEYOGA biedt ook yogalessen, workshops en trainingen op maat aan. De inhoud hiervan is afgestemd op de leerling/leerlingen en wordt niet als standaard les of lessenserie aangeboden. De leerling/leerlingen is/zijn leidend voor de inhoud van deze lessen.
 • Training: BAMBOEYOGA biedt trainingen aan, waaronder de BAMBOEYOGA EN AANDACHTTRAINING maar ook Aandacht werkt! in de methode Eline Snel. De eigenschap van alle trainingen is dat het een aaneengesloten reeks lessen is die in een bepaalde volgorde, inhoud en structuur wordt aangeboden. Door alle lessen achtereenvolgens bij te wonen mag de deelnemer resultaat verwachten.
 • Inschrijven voor (proef)lessen, lessenseries, workshops en trainingen kan per mail naar bamboeyoga@gmail.com. Hierop zijn alle actuele privacyregelingen van toepassing.
 • In voorkomende gevallen ontvang je een inschrijfformulier na afloop van de proefles om ter plaatse in te vullen. Dit gebeurt in overleg.
 • Een leerling kan deelnemen aan lessen/cursussen bij BAMBOEYOGA na aanmelding/inschrijving bij BAMBOEYOGA en betaling van het bijbehorende les/cursusgeld. Dit gaat per factuur of per Tikkie (overboeken vanuit What’s app). Je plaats is gereserveerd in de gewenste yogales nadat BAMBOEYOGA het les/cursusgeld heeft ontvangen.
 • Proeflesbij interesse voor deelname aan de wekelijkse lessen is een proefles mogelijk. Voor kinderen en jongeren worden aparte proeflessen georganiseerd.
 • Persoonlijke Strippenkaart: een afspraak met BAMBOEYOGA voor afname van lessen in een frequentie op maat.

Lesdata & lestijden
De lessen zijn ingepland volgens een planning die zichtbaar is op de website onder Yogalessen. Er zijn in principe geen lessen in schoolvakanties en op (nationale) feestdagen.

Proeflessen zijn mogelijk gedurende het hele lesseizoen voor kinderyoga, tieneryoga en de wekelijkse volwassenyoga. Voor specials/workshops zijn proeflessen niet mogelijk. Wel zou het kunnen dat BAMBOEYOGA een introductie op specials/workshops aanbiedt. Naast doorlopende proeflessen zijn er voor kinderen/jongeren aparte proeflessen.

Kinderyoga en Tieneryoga
Lesgeld, samenkorting, korting op inschrijving na proefles
Het lesgeld van een proefles ontvang je bij inschrijving voor een lessenserie als korting retour (met uitzondering van specials/workshops zoals Familieyoga waarvoor geen proeflessen zijn). 
Ingeschreven yogaleerlingen kunnen gedurende hun eigen lessenserie 1 proefles gratis aanbieden aan een bekende.

Bijvoorbeeld: als je met een vriend of vriendin naar proefles Tieneryoga komt, ontvang je samenbonus en betaal je samen een lager lesbedrag per persoon. 
Daarnaast houd je per persoon recht op het normale proeflestarief als korting op je eerste inschrijving. Dit omdat je je mogelijk niet beide inschrijft voor de lessenserie.

Eventuele andere cadeauacties van BAMBOEYOGA kunnen niet gecombineerd met samenbonus en teruggaaf proefles bij inschrijving.

School/studievoordeel 
Voor wie 17 jaar of ouder is, schoolgaand en aansluitend vervolgonderwijs gaat doen of: voor wie beroepsonderwijs of hoger onderwijs (mbo/hbo/universiteit) volgt. Op vertoon van de school/studiekaart maak je aanspraak op een tarief voor de wekelijkse volwassenenlessen dat 15% lager is.

Persoonlijke Strippenkaart: ‘je eigen datumprikker’

deze tekst is binnenkort (uiterlijk 16 september) gereed.

Financiële draagkracht: de Dhanaleerling
Financiële problemen kunnen we allemaal hebben, tijdelijk of langer. Dit kunnen situaties zijn die ook mentale problemen losmaken of versterken. Soms houdt het een het ander in stand en is doorbreking van de vicieuze cirkel een belangrijke stap naar herstel. Je wilt ergens beginnen met een oplossing (maar dat kan wat moeite kosten). Ik wil mijn bijdrage leveren aan de oplossing met in elk geval plek voor een Dhanaleerling. 

Dit is een yogaleerling die de les waardeert naar zijn/haar financiële draagkracht van dat moment. BAMBOEYOGA biedt ruimte aan één Dhanaleerling per ingeroosterde les (zie hieronder voor details) en kan in werking treden als ook Sport- en Cultuurpas of Persoonlijke Strippenkaart niet toereikend zijn. Dit is een persoonlijke afspraak tussen leerling en BAMBOEYOGA. Daarom is na het verzoek de mondelinge afspraak – die BAMBOEYOGA per mail bevestigt – leidend.
Een dhana-afspraak tussen BAMBOEYOGA en de leerling is dus onbekend voor andere deelnemers in de groep.
Je kunt Dhanaleerling zijn als je in elk geval voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Dhanalesdeelname is altijd op aanvraag.
 • Je dient zelf schriftelijk een verzoek in bij BAMBOEYOGA om dhanaleerling te zijn, dat daarna telefonisch/mondeling wordt besproken;
 • Toegang tot de lessen:
  je kunt voor de zondagles als dhanaleerling maximaal1 x per 3 lessen opnieuw een verzoek doen voor deelname. Op deze manier krijgt een andere geïnteresseerde de gelegenheid yoga te beoefenen in groepsverband.
  2. Je kunt voor de wekelijkse maandagochtendles als dhanaleerling een verzoek doen voor minimaal 2 maanden deelname.
 • Over het achterlaten van de vergoeding maken BAMBOEYOGA en de dhanaleerling een eigen afspraak.
 • Duur van de afspraak voor deelname:
  Tijdens de 3een de 4emaand yogales vraag ik je minimaal 4 euro per les te doneren.
  Vanaf de 5emaand komt je plek vrij voor een nieuwe Dhanaleerling en nemen we afscheid van elkaar. Een dhanaleerling kan niet in hetzelfde seizoen opnieuw een verzoek voor deelname indienen. Tenzij uiteraard uit ons contact anders blijkt.

Sport-& Cultuurpas Hoorn
een pas waarmee inwoners van de gemeente financiële ondersteuning krijgen om te kunnen deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten.
Bij BAMBOEYOGA kan dat als je: 
> je schrijft je voor de eerste keer in voor 2 maanden;
> geldige strippen kunt overhandigen voor kinderen, volwassenen of senioren.  
> voor 5 aan waarde van de strip kunnen kinderen aan kinder-, tiener- en familieyoga meedoen en voor 2×5 aan waarde van de strip kunnen volwassenen aan de volwassenyoga meedoen. 

Betaling lesgeld
De leerling of ouder/verzorger van de leerling igv van familieyoga/kinder/tieneryoga voldoet het lesgeld altijd voorafgaand aan de (eerste) les na inschrijving waarmee de betalingsverplichting is aangegaan en heeft daarmee toegang tot de les. Dit geldt voor alle varianten: workshop, training, lessenserie, abonnement, persoonlijke strippenkaart, proefles enz.
Bank is ING NL05 INGB 0749440457 tnv M. Struik, Hoorn.
Proeflessen kun je ook voorafgaand aan de les contant voldoen.
Een automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand en geeft 2% korting.

Attentie: gebruik bij de overboeking alsjeblieft in de omschrijving volledige voor en achternaam, datum/tijd van de les. Bij gebruik van de Tikkie-app (overboeken vanuit What’s app) is dit al geregeld. In het Tikkie verzoek maakt BAMBOEYOGA je attent dat je door te betalen akkoord gaat met de Algemene Leveringsvoorwaarden van BAMBOEYOGA.

Alle actuele tarieven voor workshops, specials, abonnement, lessenserie, training zijn terug te lezen op de website www.bamboeyoga.nl
Aanbetaling: alleen voor een training op locatie van de opdrachtgever geldt een aanbetaling van 25% van de aanneemsom uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start. Dit o.m. om de training definitief te kunnen inplannen. Voor trainingen van 750 euro of meer geldt betaling van de aanneemsom in één keer.

BAMBOEYOGA behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lestypen te wijzigen. Eventuele wijzigingen staan op de website en/of worden bekendgemaakt via een nieuwsbrief.

Is er sprake van een betalingsbeperking? Neem dan contact met op per mail of telefonisch: bamboeyoga@gmail.com of 06 41 393 488 om na te gaan of aangepaste betaling mogelijk is. Redelijkheid is het uitgangspunt.

Beëindigen inschrijven reguliere aanbod (gaat niet over trainingen)
Beëindiging & opschorting van deelname aan de lessen (m.u.v. eenmalige lessen zoals Familieyoga) kan bij wekelijkse lessen maandelijks per mail tot 1 maand voor het einde van de lesperiode. Let op: dit kan niet in de eerste kennismakingsperiode van 2 aaneengesloten maanden yoga.

Lees verder over de voorwaarden onder ‘Annulering’

Beëindiging inschrijving bij BAMBOEYOGA kan te allen tijde met in achtneming van de opzegtermijnen binnen een aangekochte les, workshop. Je gegevens verwijder ik uit de BAMBOE nieuwbriefmailinglijst. Tenzij je aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Annulering lessen door de docent
Bamboeyoga behoudt zich het recht voor een les, lessenserie, workshop, special of training te annuleren. Dit kan gebeuren bij onvoldoende deelnemers of overmacht van de docent. Bij onvoldoende deelnemers neemt BAMBOEYOGA en opzegtermijn van ten minste 3 dagen van tevoren in acht. Tenzij er een vervangende les of nieuwe datum gewenst is en overeengekomen wordt, ontvang je reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Annulering lessen door de leerling(en)

 1. Annulering van een eenmalige les/workshop (zoals Familieyoga of Molshooples in Blokker) kan tot 72 uur van tevoren inclusief restitutie van lesgeld. Na deze termijn kan BAMBOEYOGA het lesgeld niet meer terugboeken.
  Wel is je deelname in overleg te verplaatsen naar een nieuwe datum. 
  Wanneer je aanmelding binnen de 72 uur voorafgaand aan de workshop is gedaan en betaald, is restitutie ook niet mogelijk.   
  Ook in dit geval is je deelname in overleg te verplaatsen naar een nieuwe datum.  
 2. Annulering van een hele lessenserie/abonnement kan tot 7 dagen van tevoren inclusief restitutie van het lesgeld. Daarna is annulering zonder restitutie van lesgeld.

Trainingen
Offertes voor trainingen zijn 2 weken geldig.
De onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden wanneer je onverhoopt afziet van de training:
– annulering van de lessen/training vanaf 1 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van het volledige overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van 75% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 2 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 50% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 3 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 25% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf meer dan 3 maanden voor aanvang van de training ontvangt de aanvrager slechts een factuur voor gemaakte administratiekosten a 75,- die binnen 14 dagen te voldoen ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.

BAMBOEYOGA neemt de onderstaande annuleringsvoorwaarden in acht wanneer de trainer onverhoopt afziet van de training:
– bij annulering door de trainer vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 10% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– bij annulering door de trainer vanaf 2-3 maanden voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 5% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– mocht er ondanks uiterste inspanning van de trainer geen overeenstemming komen over een vervangende training dan ontvangt de offerte-ondertekenaar reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Communicatie bij annulering
Elke vorm van communicatie over annulering gebeurt bij voorkeur via e-mail of wordt door de annulerende partij schriftelijk bevestigd na telefonisch contact. Het e-mailadres is bamboeyoga@gmail.com.

Gezondheid – Verbod gebruik alcohol en drugs
Wanneer het vermoeden bij de docent bestaat dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol, kan hem toegang tot de les ontzegd worden – ook al is de les begonnen. Het is belangrijk te weten dat drugs (ook alcohol) en yoga geen goede invloed op elkaar hebben. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid gezond en zuiver aan de lessen deel te nemen. Dit bevordert de werking van de yoga en in belangrijke mate de sfeer voor de leerling en in de groep.

Aansprakelijkheid
BAMBOEYOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) via BAMBOEYOGA.  
Yogalessen zijn aanvullend aan eventuele medische behandelingen soms ook in overleg met een arts of psycholoog, maar zijn nooit vervangend, adviserend of therapeutisch. Een yogadocent biedt de ruimte voor ontwikkeling van lichaamsbewustzijn van de leerling, en deelt aanwijzingen binnen de opgedane en ervaren kennis van yoga met de leerlingen. Dit zijn in de eerste plaats de yogahoudingen en kan verder gaan over effecten van een betrokken en gezonde levensstijl.

BAMBOEYOGA werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Zo blijven blessures buiten de deur.
Yogalessen zijn aanvullend aan eventuele medische behandelingen, maar lichamelijke activiteiten zijn nooit zonder risico. Mocht onverhoopt de leerling een blessure oplopen tijdens yogales, dan aanvaardt de Leerling (1 en 2) dat hij/zij dit risico heeft genomen.

BAMBOEYOGA biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Als je onzeker bent over je gezondheid, consulteer dan een arts voordat je met de yogalessen begint;
 • Informeer de yogadocent vooraf als er gezondheidsproblemen zijn;
 • Luister naar en volg de instructies van de yogadocent;
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen;
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Privacy gegevens en portretrecht
Bamboeyoga verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar deelnemers- en geïnteresseerdenbestand, voor de uitvoering van betalingsopdrachten en voor de administratie van specials, proeflessen, lessen op maat, lessenreeks, workshops en trainingen. BAMBOEYOGA gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. E-mailadressen komen in een verzendlijst waarvoor de eigenaar via de BAMBOEYOGAwebiste, een e-mail of de BAMBOEYOGA-digitale nieuwsbrief zich heeft ingeschreven.

BAMBOEYOGA gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om leerlingen/ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten van BAMBOEYOGA en van eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, lesdata. Dit gebeurt in een nieuwsbrief met een duidelijke disclaimer.

Als de leerling/ouderverzorger geen communicatie wil ontvangen van BAMBOEYOGA, kan je dat schriftelijk meedelen via e-mail aan: bamboeyoga@gmail.com of via de unsubscribe-knop in de digitale nieuwsbrief. De leerling/ouder/verzorger is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten van BAMBOEYOGA gebruik kan worden gemaakt.

BAMBOEYOGA geeft de persoonsgegevens maar ook van mogelijk ooit gemaakte foto’s van de leerlingen/ouders/verzorgers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden of publicatie in uitingen van BAMBOEYOGA.

Vanwege de extra kwetsbare privacy van kinderen vraagt BAMBOEYOGA  altijd eerst toestemming aan ouders/verzorgers en de kinderen voor plaatsing van eventuele yoga-actiefoto’s.

Geldigheid algemene voorwaarden
Deze door BAMBOEYOGA gebruikte algemene voorwaarden staan gepubliceerd op de website van BAMBOEYOGA. Door betaling na inschrijving en deelname aan een yogales, special, serie, workshop, training e.d. van BAMBOEYOGA verklaart de leerling en ouder/verzorger zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

BAMBOEYOGA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website www.bamboeyoga.nl

 

Hoorn, d.d. augustus 2019