Begrippen

 • BAMBOEYOGA (off naam in het Handelsregister Yoga voor het hele gezin bij BAMBOE), Hoorn, postadres: ‘t Grachtje Over 61 Hoorn, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 371 55 289.
 • Leerling: degene die (privé) yogales(sen), workshop(s) en/of training(en) volgt c.q. wil volgen bij BAMBOEYOGA. Dat is ook bv. een klant die aanvraagt namens een school, organisatie.
 • Ouder/verzorger: in het geval de leerling minderjarig is, zal de ouder/verzorger tekenen voor de aanmelding. (i.g.v. school is dit de aanvrager die namens de school handelend optreedt en de offerte accordeert.)
 • Lessenserie: een lessenserie is een reeks yogalessen die als 1 pakket wordt aangeboden. Het aantal lessen en het lestarief in het pakket variëren per lessenserie.
 • Workshop: Bamboeyoga biedt op eigen initiatief algemene workshops aan of voor specifieke doelgroepen. De inhoud is hier leidend.
 • Op Maat: BAMBOEYOGA biedt ook yogalessen, workshops en trainingen op maat aan. De inhoud hiervan wordt afgestemd op de leerling/leerlingen en wordt niet als standaard les of lessenserie aangeboden. De leerling/leerlingen is/zijn leidend voor de inhoud van deze lessen.
 • Training: BAMBOEYOGA biedt trainingen aan, waaronder de BAMBOEYOGA EN AANDACHTTRAINING maar ook Aandacht werkt! in de methode Eline Snel. De eigenschap van alle trainingen is dat het een aaneengesloten reeks lessen is die in een bepaalde volgorde, inhoud en structuur wordt aangeboden. Door alle lessen achtereenvolgens bij te wonen mag de deelnemer resultaat verwachten.


Inschrijven en deelnemen aan lessen van BAMBOEYOGA

Inschrijven voor (proef)lessen, lessenseries, workshops en trainingen kan per mail naar bamboeyoga@gmail.com. Hierop zijn alle actuele privacyregelingen van toepassing.

In voorkomende gevallen ontvang je een inschrijfformulier na afloop van de proefles om ter plaatse in te vullen. Dit gebeurt in overleg.

Een leerling kan deelnemen aan lessen/cursussen bij BAMBOEYOGA na aanmelding/inschrijving bij BAMBOEYOGA en hij/zij het les/cursusgeld heeft betaald. Dit gaat per factuur of per Tikkie (overboeken vanuit What’s app). Je plaats is gereserveerd in de gewenste yogales nadat BAMBOEYOGA het les/cursusgeld heeft ontvangen. [zie: lesgeld en betaling]

Lesdata & lestijden

De lessen zijn ingepland volgens een planning die zichtbaar is op de website onder Yogalessen. Voor de lessenseries geldt dat er geen lessen zijn in schoolvakanties en op (nationale) feestdagen.

Proeflessen zijn mogelijk gedurende het hele lesseizoen. Voor specials/workshops zijn proeflessen niet mogelijk. Wel zou het kunnen dat BAMBOEYOGA een introductie op specials/workshops aanbiedt. 

Lesgeld, samenkorting, korting op inschrijving na proefles

Het lesgeld van een proefles ontvang je bij inschrijving voor een lessenserie als korting retour (met uitzondering van specials/workshops zoals Familieyoga waarvoor geen proeflessen zijn). 
Ingeschreven yogaleerlingen kunnen gedurende hun eigen lessenserie 1 proefles gratis aanbieden aan een bekende.

Bijvoorbeeld: als je met een vriend of vriendin naar proefles Tieneryoga komt, ontvang je een samenbonus en betaal je dus samen een lager lesbedrag per persoon.
Daarnaast houd je in dit geval per persoon het recht op het normale proeflestarief als korting op je eerste inschrijving. 

Eventuele andere cadeauacties kan BAMBOEYOGA zijn onafhankelijk van elkaar geldig waarbij het gunstigste aanbod leidend is.

Betaling lesgeld

De leerling voldoet het lesgeld altijd voorafgaand aan de (eerste) les na inschrijving waarmee de betalingsverplichting is aangegaan en heeft daarmee toegang tot de les. Dit geldt voor alle varianten: workshop, training, lessenserie, abonnement, strippenkaart, proefles enz.
Bank is ING NL05 INGB 0749440457 tnv M. Struik, Hoorn.
Proeflessen kun je ook voorafgaand aan de les contant voldoen.
Een automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

Attentie: gebruik bij de overboeking alsjeblieft in de omschrijving het factuurnummer en de familienaam. Bij gebruik van de Tikkie-app (overboeken vanuit What’s app) is dit al geregeld.

Alle actuele tarieven voor doorlopende lessenserie, voor een workshop, training zij terug te lezen op de website www.bamboeyoga.nl
Aanbetaling: alleen voor een training geldt een aanbetaling van 25% van de aanneemsom uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start om de training definitief te kunnen inplannen. Voor trainingen tot 750 euro geldt betaling van de aanneemsom in één keer.

BAMBOEYOGA behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lestypen te wijzigen. Eventuele wijzigingen staan op de website en/of worden bekendgemaakt via een nieuwsbrief.

Is er sprake van een betalingsbeperking? Neem dan contact met op per mail of telefonisch: bamboeyoga@gmail.com of 06 41 393 488 om na te gaan of aangepaste betaling mogelijk is. Redelijkheid is altijd uitgangspunt.

Beëindigen inschrijven reguliere aanbod (gaat niet over trainingen)

Beëindiging & opschorting van deelname aan de lessen (m.u.v. eenmalige lessen zoals Familieyoga) kan schriftelijk tot 1 maand voor het einde van de lesperiode. Lees verder over de voorwaarden onder ‘Annulering’

Beëindiging inschrijving bij BAMBOEYOGA kan te allen tijde met in achtneming van de opzegtermijnen binnen een aangekochte les, workshop. Je gegevens verwijder ik uit de BAMBOE nieuwbriefmailinglijst. Tenzij je aangeeft de nieuwsbrief nog te willen ontvangen.

Annulering lessen door de docent

Bamboeyoga behoudt zich het recht voor een les, lessenserie, workshop, special of training te annuleren. Dit kan gebeuren bij onvoldoende deelnemers of overmacht van de docent. Bij onvoldoende deelnemers neemt BAMBOEYOGA en opzegtermijn van ten minste 3 dagen van tevoren in acht. Tenzij er een vervangende les of nieuwe datum gewenst is en overeengekomen wordt, ontvang je reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Annulering lessen door de leerling(en)

 1. annuleer je een special of workshop (zoals Familieyoga of de lessen op de Biomarkt in Blokker) minder dan 48 uur van tevoren dan kan BAMBOE het lesgeld niet retourneren. Wel kan je deelname na overleg worden doorgeschoven naar een nieuwe datum als daar plaats is.
 2. Annulering van een hele lessenserie/abonnement kan tot 7 dagen van tevoren inclusief restitutie van het lesgeld. Daarna is annulering zonder restitutie van lesgeld.
 3. Annulering van een eenmalige les/workshop (zoals proefles of Familieyoga) kan tot 72 uur van tevoren inclusief restitutie van lesgeld. 
  Na deze termijn kan BAMBOEYOGA het lesgeld niet meer terugboeken. Als je de les wilt verzetten, dan kan dit onder voorwaarden zoals redelijk overleg.

Trainingen
Offertes voor trainingen zijn 2 weken geldig.
De onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden wanneer je onverhoopt afziet van de training:
– annulering van de lessen/training vanaf 1 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van het volledige overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van 75% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 2 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 50% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 3 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 25% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf meer dan 3 maanden voor aanvang van de training ontvangt de aanvrager slechts een factuur voor gemaakte administratiekosten a 75,- die binnen 14 dagen te voldoen ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.

BAMBOEYOGA neemt de onderstaande annuleringsvoorwaarden in acht wanneer de trainer onverhoopt afziet van de training:
– bij annulering door de trainer vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 10% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– bij annulering door de trainer vanaf 2-3 maanden voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 5% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– mocht er ondanks uiterste inspanning van de trainer geen overeenstemming komen over een vervangende training dan ontvangt de offerte-ondertekenaar reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Communicatie bij annulering

Elke vorm van communicatie over annulering gebeurt bij voorkeur via e-mail of wordt door de annulerende partij schriftelijk bevestigd na telefonisch contact. Het e-mailadres is bamboeyoga@gmail.com.

Gezondheid – Verbod gebruik alcohol en drugs

Wanneer het vermoeden bij de docent bestaat dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol, kan hem toegang tot de les ontzegd worden – ook al is de les begonnen. Het is belangrijk te weten dat drugs (ook alcohol) en yoga geen goede invloed op elkaar hebben. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid gezond en zuiver aan de lessen deel te nemen. Dit bevordert de werking van de yoga en in belangrijke mate de sfeer voor de leerling en in de groep.

Aansprakelijkheid

BAMBOEYOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) via BAMBOEYOGA.
Yogalessen zijn aanvullend aan eventuele medische behandelingen soms ook in overleg met een arts of psycholoog, maar zijn nooit vervangend, adviserend of therapeutisch.

BAMBOEYOGA werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Bamboeyoga, aanvaardt de Leerling het risico op een blessure.

BAMBOEYOGA biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Als je onzeker bent over je gezondheid, consulteer dan een arts voordat je met de yogalessen begint;
 • Informeer de yogadocent vooraf als er gezondheidsproblemen zijn;
 • Luister naar en volg de instructies van de yogadocent;
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen;
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Privacy gegevens en portretrecht

Bamboeyoga verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar deelnemers- en geïnteresseerdenbestand, voor de uitvoering van betalingsopdrachten en voor de administratie van specials, proeflessen, lessen op maat, lessenreeks, workshops en trainingen. BAMBOEYOGA gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. E-mailadressen komen in een verzendlijst waarvoor de eigenaar via de BAMBOEYOGAwebiste, een e-mail of de BAMBOEYOGA-digitale nieuwsbrief zich heeft ingeschreven.

BAMBOEYOGA gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om leerlingen/ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten van BAMBOEYOGA en van eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, lesdata. Dit gebeurt in een nieuwsbrief met een duidelijke disclaimer.

Als de leerling/ouderverzorger geen communicatie wil ontvangen van BAMBOEYOGA, kan je dat schriftelijk meedelen via e-mail aan: bamboeyoga@gmail.com of via de unsubscribe-knop in de digitale nieuwsbrief. De leerling/ouder/verzorger is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten van BAMBOEYOGA gebruik kan worden gemaakt.

BAMBOEYOGA geeft de persoonsgegevens maar ook van mogelijk ooit gemaakte foto’s van de leerlingen/ouders/verzorgers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden of publicatie in uitingen van BAMBOEYOGA.

Vanwege de extra kwetsbare privacy van kinderen vraagt BAMBOEYOGA  altijd eerst toestemming aan ouders/verzorgers en de kinderen voor plaatsing van eventuele yoga-actiefoto’s.

Geldigheid algemene voorwaarden
Deze door BAMBOEYOGA gebruikte algemene voorwaarden staan gepubliceerd op de website van BAMBOEYOGA. Door inschrijving en deelname aan een yogales, special, serie, workshop, training e.d. van BAMBOEYOGA verklaart de leerling en ouder/verzorger zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

BAMBOEYOGA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website www.bamboeyoga.nl

 

Hoorn, d.d. mei 2019