Begrippen

 • BAMBOEYOGA (in het Handelsregister Yoga voor je hele gezin bij BAMBOE), Hoorn, postadres: ‘t Grachtje Over 61 Hoorn, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 371 55 289.
 • Leerling 1: degene die lessen kinderyoga, tieneryoga, familieyoga, yoga voor volwassenen, aandachttraining, in companytrainingen, workshops, privé of in groepsverband afneemt van BAMBOEYOGA dan wel volgt c.q. wil volgen. Ook een opdrachtgever namens een school, organisatie is leerling.
 • Leerling 2 Sport-& Cultuurstrippenkaart Hoorn: een pas waarmee inwoners van de gemeente financiële ondersteuning ontvangen voor deelname aan sport- en cultuuractiviteiten.
 • School/studievoordeel is voor wie 17 jaar of ouder is, schoolgaand en aansluitend vervolgonderwijs gaat doen of: voor wie beroepsonderwijs of hoger onderwijs (mbo/hbo/universiteit) volgt en wekelijks yogales volgt bij BAMBOEYOGA.
 • Ouder/verzorger: in het geval de leerling minderjarig is, zal de ouder/verzorger tekenen voor de aanmelding. (i.g.v. school is dit de aanvrager die namens de school handelend optreedt en de offerte akkordeert.)
 • Lessenserie: een lessenserie is een reeks yogalessen aangeboden als 1 pakket. Het aantal lessen en het lestarief in het pakket variëren per lessenserie.
 • Workshop: Bamboeyoga biedt algemene workshops aan of voor specifieke doelgroepen. Ook op maat. De inhoud is hier leidend.
 • Training: BAMBOEYOGA biedt trainingen voor de jeugd, waaronder de BAMBOEYOGA EN AANDACHTTRAINING maar ook Aandacht werkt! in de methode Eline Snel. De eigenschap van alle trainingen is dat het een aaneengesloten reeks lessen is die in een bepaalde volgorde, inhoud en structuur wordt aangeboden. Door de lessen achtereenvolgens bij te wonen mag de deelnemer resultaat verwachten.
 • Inschrijven voor (proef)lessen, lessenseries, workshops en trainingen kan per mail naar bamboeyoga@gmail.com. Hierop zijn alle actuele privacyregelingen van toepassing.
 • In voorkomende gevallen ontvang je een inschrijfformulier na afloop van de proefles om ter plaatse in te vullen. Dit gebeurt in overleg.
 • Een leerling kan deelnemen aan lessen/cursussen bij BAMBOEYOGA na aanmelding/inschrijving bij BAMBOEYOGA en betaling van het bijbehorende les/cursusgeld. Dit gaat per factuur of per Tikkie (overboeken vanuit What’s app). Je plaats is gereserveerd in de gewenste yogales nadat BAMBOEYOGA het les/cursusgeld heeft ontvangen.
 • Proefles | bij interesse voor deelname aan de wekelijkse lessen is een proefles mogelijk. Voor kinderen en jongeren organiseert Bamboeyoga aparte proeflessen.
 • Persoonlijke Strippenkaart | indien er behoefte is, is een afspraak met BAMBOEYOGA mogelijk voor afname van lessen in een bepaalde frequentie die afwijkt van een wekelijkse les via een abonnement.

Lesdata & lestijden
De lessen zijn ingepland volgens een planning die zichtbaar is op de website. Er zijn in principe geen lessen in schoolvakanties en op (nationale) feestdagen.

Proeflessen
Voor specials/workshops/maandelijkse lessen zijn geen proeflessen mogelijk. Daar staan specials als YogaProeverijen tegenover: een speciaal kennismakingsaanbod. Houd hiervoor de agenda in de gaten. 

Lesgeld
je proeflesgeld | proeflesgeld ontvang je bij inschrijving voor een lessenserie als korting retour
Ingeschreven yogaleerlingen kunnen gedurende hun lessenserie een keer samen met een bekende meedoen. 

Sport-& Cultuurpas Hoorn
een pas waarmee inwoners van de gemeente Hoorn financiële ondersteuning krijgen om te kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten in hun woonplaats.
Bij BAMBOEYOGA kan dat als je: 
> geldige strippen kunt overhandigen voor kinderen, volwassenen of senioren.
> voor 5 euro aan waarde van de strip kunnen kinderen aan kinder-, tiener- en familieyoga meedoen en voor 2×5 aan waarde van de strip kunnen ook volwassenen aan de yoga voor Familieduo’s meedoen. Ook dan is 1 strip (twv 5 euro) de bijdrage voor het kind.

Betaling lesgeld: tikkie en bank 

De leerling of ouder/verzorger van de leerling igv van familieyoga/kinder/tieneryoga voldoet het lesgeld altijd voorafgaand aan de (eerste) les en heeft daarmee toegang tot de lessen. Dit geldt voor alle varianten: workshop, training, lessenserie, abonnement,  strippenkaart, proefles enz.

Alleen proeflessen kunnen (ook voorafgaand aan de les) contant voldaan.
Bank is ING NL05 INGB 0749440457 tnv M. Struik, Hoorn.

Attentie: gebruik bij de overboeking alsjeblieft in de omschrijving volledige voor en achternaam, datum/tijd van de les.

Bij gebruik van de Tikkie-app (overboeken vanuit What’s app) is dit al geregeld. In het Tikkie verzoek maakt BAMBOEYOGA je attent dat je door te betalen akkoord gaat met deze Algemene Leveringsvoorwaarden van BAMBOEYOGA.

Actuele tarieven

voor workshops, specials, abonnement, lessenserie, training zijn terug te lezen op de website www.bamboeyoga.nl

Trainingen in company etc. 
Aanbetaling: alleen voor een training op locatie van de opdrachtgever geldt een aanbetaling van 25% van de aanneemsom uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start. Dit om de training definitief te kunnen inplannen. Je betaalt het resterende bedrag voorafgaand aan de start van de training.

BAMBOEYOGA behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lestypen te wijzigen. Eventuele wijzigingen staan op de website en/of worden bekendgemaakt via een nieuwsbrief. Is er sprake van een betalingsbeperking? Neem dan contact op mail of telefonisch: bamboeyoga@gmail.com of 06 41 393 488 om na te gaan of aangepaste betaling mogelijk is. Redelijkheid is het uitgangspunt.

Nieuwsbrief
Met inschrijving voor een les, lessenserie of workshop geef je aan op de hoogte te willen blijven van Bamboeyoganieuws. Uitschrijven kan altijd met uitschrijflink onderaan in de nieuwsbrief.

Annulering lessen door de docent en retour lesgeld
Bamboeyoga behoudt zich het recht voor een les, lessenserie, workshop, special of training te annuleren. Dit kan gebeuren bij onvoldoende deelnemers (ondergrens communiceer ik op de website of bij inschrijving) of overmacht van de docent.

Dit kan bij Familieyoga tot 2 dagen van tevoren.
Tenzij er een vervangende les of nieuwe datum gewenst is en overeengekomen wordt, ontvang je reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Annulering workshops en lessenseries door leerling(en) en retour lesgeld

 1. Annulering van een eenmalige les/workshop (zoals yoga voor Familieduo’s) kan tot 48 uur van tevoren inclusief restitutie van lesgeld. Na deze termijn kan BAMBOEYOGA het lesgeld niet meer terugboeken. 
  Wel is je deelname in overleg te verplaatsen naar een nieuwe datum.  
 2. Annulering van een complete lessenserie/abonnement kan tot 10 dagen van tevoren inclusief restitutie van het lesgeld. Daarna is annulering zonder restitutie van lesgeld. 

Beëindigen inschrijving lessen
Beëindiging & opschorting van deelname aan de lessen (m.u.v. eenmalige lessen zoals yoga voor Familieduo’s) kan tot 10 dagen van tevoren (zie hiervoor) inclusief retour lesgeld.

Trainingen
Offertes voor trainingen zijn twee weken geldig.

De onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden wanneer de leerling/afnemeronverhoopt afziet van de training:
– annulering van de lessen/training vanaf 1 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van het volledige overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van 75% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 2 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 50% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf 3 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 25% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOEYOGA; ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.
– annulering van de training vanaf meer dan 3 maanden voor aanvang van de training ontvangt de aanvrager slechts een factuur voor gemaakte administratiekosten a 75,- die binnen 14 dagen te voldoen ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit.

De onderstaande annuleringsvoorwaarden neemt BAMBOEYOGA in acht wanneer de trainer onverhoopt afziet van de training:

– bij annulering door de trainer vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 10% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– bij annulering door de trainer vanaf 2-3 maanden voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussen zit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 5% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– mocht er ondanks uiterste inspanning van de trainer geen overeenstemming komen over een vervangende training dan ontvangt de offerte-ondertekenaar reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Communicatie bij annulering
Elke vorm van communicatie over annulering gebeurt bij voorkeur via e-mail of wordt door de annulerende partij schriftelijk bevestigd na telefonisch contact. Het e-mailadres is bamboeyoga@gmail.com.

Gezondheid – Verbod gebruik alcohol en drugs
Wanneer het vermoeden bij de docent bestaat dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol, kan hem toegang tot de les ontzegd worden – ook al is de les begonnen. Het is belangrijk te weten dat drugs (ook alcohol) en yoga geen goede invloed op elkaar hebben. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid gezond en zuiver aan de lessen deel te nemen. Dit bevordert de werking van de yoga en in belangrijke mate de sfeer voor de leerling en in de groep.

Aansprakelijkheid
BAMBOEYOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) via BAMBOEYOGA.  
Yogalessen zijn aanvullend aan eventuele medische behandelingen soms ook in overleg met een arts of psycholoog, maar zijn nooit vervangend, adviserend of therapeutisch. Een yogadocent biedt de ruimte voor ontwikkeling van lichaamsbewustzijn van de leerling, en deelt aanwijzingen binnen de opgedane en ervaren kennis van yoga met de leerlingen. Dit zijn in de eerste plaats de yogahoudingen en kan verder gaan over effecten van een betrokken en gezonde levensstijl.

BAMBOEYOGA werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Zo blijven blessures buiten de deur. 
Yogalessen zijn aanvullend aan eventuele medische behandelingen, maar lichamelijke activiteiten zijn nooit zonder risico. Mocht onverhoopt de leerling een blessure oplopen tijdens yogales, dan aanvaardt de Leerling (1 en 2) dat hij/zij dit risico heeft genomen.

BAMBOEYOGA biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Als je onzeker bent over je gezondheid, consulteer dan een arts voordat je met de yogalessen begint;
 • Informeer de yogadocent vooraf als er gezondheidsproblemen zijn;
 • Luister naar en volg de instructies van de yogadocent;
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen;
 • Voer geen yogaoefeningen uit bij pijn en geef het altijd aan wanneer het gebeurt in de les. Op het moment zelf kan de docent je de beste aandacht hiervoor geven. 

Privacygegevens en portretrecht
Bamboeyoga verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar deelnemers- en geïnteresseerdenbestand, voor de uitvoering van betalingsopdrachten en voor de administratie van specials, proeflessen, lessen op maat, lessenreeks, workshops en trainingen. BAMBOEYOGA gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. E-mailadressen komen in een verzendlijst waarvoor de eigenaar via de BAMBOEYOGAwebiste, een e-mail of de BAMBOEYOGA-digitale nieuwsbrief zich heeft ingeschreven.

BAMBOEYOGA gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om leerlingen/ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten van BAMBOEYOGA en van eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, lesdata. Dit gebeurt in een nieuwsbrief met een duidelijke disclaimer.

Als de leerling/ouderverzorger geen communicatie wil ontvangen van BAMBOEYOGA, kan je dat schriftelijk meedelen via e-mail aan: bamboeyoga@gmail.com of via de unsubscribe-knop in de digitale nieuwsbrief. De leerling/ouder/verzorger is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten van BAMBOEYOGA gebruik kan worden gemaakt.

BAMBOEYOGA geeft de persoonsgegevens maar ook van mogelijk ooit gemaakte foto’s van de leerlingen/ouders/verzorgers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden of publicatie in uitingen van BAMBOEYOGA.

Vanwege de extra kwetsbare privacy van kinderen vraagt BAMBOEYOGA  altijd eerst toestemming aan ouders/verzorgers en de kinderen voor plaatsing van eventuele yoga-actiefoto’s.

Geldigheid algemene voorwaarden
Deze door BAMBOEYOGA opgestelde algemene voorwaarden staan gepubliceerd op de website van BAMBOEYOGA. Door betaling na inschrijving en deelname aan een yogales, special, serie, workshop, training e.d. van BAMBOEYOGA verklaart de leerling en ouder/verzorger zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

BAMBOEYOGA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website www.bamboeyoga.nl

 

Hoorn, d.d. januari 2020